Lapeirre Woningbouw © 2011-2012 

 

Gepersonaliseerde lage energie-, passief- en nulenergiewoningen

 

 

 

Smart Grid met slimme meters

 

Waarom zijn slimme meters noodzakelijk?

Tot voor kort werd alle elektriciteit geproduceerd in centrales (nucleair, op steenkool of gas). Er is echter een transitie nodig naar volledig hernieuwbare energie waarbij zowel de produktie op basis van nucleaire als van fossiele oorsprong vervangen wordt door hernieuwbare energie uit zon, wind, waterkracht, biomassa, ... Deze transitie heeft op dit ogenblik (slechts) een voorzichtige start genomen. Er zijn enkele belangrijke (technische) verschillen tussen de traditionele produktie en de hernieuwbare energieproductie.

Kenmerken van de hernieuwbare energie:

- de energie wordt op heel veel verschillende plaatsen opgewekt: o.m. op tal van daken

- het patroon van opwekking is veel minder voorspelbaar en stabiel: de zon schijnt niet constant, de windsterkte fluctueert erg...

Omwille van deze verschillen ontstaan er onevenwichten op het elektriciteitsnet. Op bepaalde ogenblikken wordt er veel meer elektriciteit op het net geplaatst dan dat er energie wordt afgenomen. Op andere ogenblikken wordt er massaal energie opgenomen (bv in huishoudens rond 18-19u 's avonds) terwijl er misschien geen wind is noch zonneschijn (en dus ook geen wind- en zonne-energie). Dit resulteert in een onstabiel elektricititeitsnet.

 

De oplossing?

De oplossing bestaat er in de gebruikers aan te zetten om elektriciteit te gebruiken als er veel elektriciteit beschikbaar is en zuinig te zijn als er weinig duurzame elektriciteit beschikbaar is. Dat kan door de prijs van de elektriciteit te laten variŽren in de tijd, afhankelijk van de beschikbare energie. En dat laatste kan alleen als er een slimme meter is. Een slimme meter laat differentiŽle tarifering toe. Ook het bewustzijn van de energieconsument neemt toe. Hij gaat bewuster met energie om.

 

Wat gebeurt er als er geen slimme meters zouden komen?

- dan kan er geen betere afstemming gebeuren van vraag en aanbod van elektriciteit. De flexibele energie (verplaatsbaar in de tijd) zal niet op de meest gunstige momenten vallen. Daardoor zullen er hogere piekvragen ontstaan. Om dat op te vangen is er meer energieproductiecapaciteit nodig. Het ligt voor de hand dat de producenten van nucleaire energie en met fossiele brandstoffen dat graag horen omdat ze een bedrijfszekerder productiepatroon hebben.

- de netten zullen onstabiel zijn met momenten van te hoge spanning, en momenten van tekort aan energie. PV-omvormers zullen uitvallen waardoor de produktie van energie stopt. Vooral de netbeheerders hebben problemen om het net onder controle te houden met voldoende energie, niet te veel en niet te weinig.

- kernenergie-believers zullen beweren dat een kernuitstap niet mogelijk is zonder periodieke uitval

- de doorbraak van elektrische voertuigen wordt gehinderd. Het laden van elektrische voertuigen kan het best op momenten van veel beschikbare energie. Het gebruik van slimme meters is daar voor noodzakelijk. Nochtans zijn elektrische voertuigen een unieke opportuniteit om ook onze mobiliteitsbehoefte in te vullen zonder gebruik van fossiele brandstoffen.

 

Wat is het einddoel?

Het einddoel van de energietransitie is een omschakeling naar volledig hernieuwbare energie. Dit kan alleen bereikt worden als ook de energievraag zo laag mogelijk is. Daarom is een nulenergiewoning met een slimhuisnetwerk een woning van de toekomst. Zo'n woning heeft heel weinig energie nodig en kan zich optimaal afstemmen op groene energie.

 

Zijn er tussenoplossingen mogelijk?

Het is logisch dat de transitie naar volledig hernieuwbar energie tijd zal vergen. Ook de invoering van slimme meters kan in Vlaanderen niet in ťťn klap gebeuren. Het is logisch dat eerst de grote verbruikers van energie het eerst aan bod moeten komen. Maar alle huishoudens samen zijn ook een grote verbruiker. Daarom deze suggestie in het actuele energiedebat:

- eerst alle grootverbruikers incl. bedrijven voorzien van een slimme meter met differentiŽle tariffering

- en alle nieuwbouwwoningen die een nieuwe meter nodig hebben

- daarna ook woningen die een grondige renovatie ondergaan

- geleidelijk aan alle woningen, te beginnen bij diegene die zelf een PV-installatie hebben.

De slimme meter moet ook geÔnstalleerd worden als de energiegebruiker er om vraagt. Zolang er een "domme" meter is, geldt het maximum energietarief. Verlaging van de energieprijs in de gunstige tijdvensters mag alleen kunnen bij een slimme meter.

Tellers met dag- en nachttarief zullen volstrekt zinloos worden omdat vraag en aanbod van energie totaal veranderen ...

 

Conclusie

Slimme meters zijn onmisbaar in een slim netwerk (smart grid). Een slim netwerk is onmisbaar in de transitie naar meer hernieuwbare energie en het "uitfaden" van nucleaire energie en energie uit fossiele brandstoffen.

Omwille van deze doelstellingen worden de EU-regio's/landen vanuit het Europese niveau aangemoedigd om slimme meters in te voeren. Van de EU-landen staan Denemarken, Duitsland en de Scandinavische landen het verst. Daar staat de transitie naar hernieuwbare energie het verst.

Hopelijk geraakt ook Vlaanderen verlost van zijn verslaving aan niet-hernieuwbare energie. Alleen een bewust energiebeleid en bewuste energiegebruikers kunnen daar voor zorgen! De weg is nog lang maar het is nooit te laat om er aan te beginnen.

 

 

Slimme woning

 

Een woning is "slim" of "smart grid ready" als het eigen energieverbruik zo goed als mogelijk afgestemd wordt op de eigen energieproductie. De "flexibele" energie wordt in de tijd verschoven naar het meest gunstig moment. Zo'n woning is klaar voor de slimme meters. Slimme meters maken het de netbeheerders mogelijk om verschillende energietarieven te hanteren afhankelijk van vraag en aanbod van elektriciteit.

 

               

Slimme sturing

 

De verschillende componenten in het huisnetwerk (incl. ruimteverwarming en sanitair warm water) worden slim aangestuurd. Een controller kijkt na wanneer het interessant is dat de slimme toestellen werken, of dat het beter is dat ze nog even wachten.

 

 

Slimme toestellen

 

In een slimme woning staan slimme toestellen. De productspecialisten van Miele helpen ons bij het inpassen van hun vooruitstrevende toestellen in het slim huisnetwerk. Electro Reniers staat de consument gepast bij voor het maken van de juiste keuzes, de levering en plaatsing, de service-na-verkoop.

 

Ook de warmtepomp van Viessmann kan zich inschakelen in de slimme sturing en werkt ook bij een laag vermogen (frequentiegestuurd).

 

Meer informatie vindt u op www.smartgridready.be

 

Het filmpje over Smart Grid Ready vind je ook op:

 

 

Trias Energetica

 

Essenta Living heeft enkele energieconcepten uitgewerkt. Afhankelijk van de ambitie voor het gebruik van duurzame energie en afhankelijk van het beschikbare budget zijn er heel wat mogelijkheden. Onze eerste raadgeving naar kandidaat-bouwers is steeds te zorgen voor een lage energievraag (=eerste stap van de Trias Energetica). Pas daarna kun je zoeken naar de inzet van duurzame technieken voor energieverbruik (=tweede stap van de Trias Energetica).

 

 

 

De energieconcepten van Lapeirre Woningbouw :

 

 

 

Wil je meer informatie over deze energieconcepten, neem dan contact op met Lapeirre Woningbouw, info@lapeirre.be

 

Het neusje van de zalm is het Thermo Smart Grid Ready energieconcept in combinatie met een Brick 'n Wood woning:

- slimme passiefwoning in Brick 'n Wood met maximale thermische inertie en thermisch comfort,

- geen gebruik van fossiele brandstoffen

- nulenergie door de inzet van plaatselijke opgewekte duurzame energie (duurzaam opgewekte energie via photovoltaÔsche panelen)

- duurzame omzetting in warmte via een performante warmtepomp,

- thermische ondersteuning met zonne-energie via een zonnecollector,

- slimme aansturing met controller voor optimale afstemming van energieverbruik op het plaatselijk energieproductiepatroon (of kostprijs van aangekochte energie via slimme meters),

- slimme huishoudtoestellen

- ideale basis voor een uitbreiding naar elektrische mobiliteit. Het overschot aan energie in de zomer kan aangewend worden voor het opladen van de batterij van een elektrische wagen. In de winter kan het opladen gebeuren op het beste (=goedkoopste) moment van de dag

- uitbreidingsmogelijkheden met windenergie of biomassa.

 

 

 

 

Meer info op www.smartgridready.Be

 

Wil u een huis dat klaar is voor de toekomst? Neem dan contact op met Lapeirre Woningbouw. Info op www.lapeirre.be

 

 

 

 

 

Hebt u vragen bij deze nulenergiewoning, deze weblog? Suggesties?

Mail dan naar info@lapeirre.be

Dank voor uw reactie.